Magnetiseren

Magnetiseren , wat is dat?

Magnetiseren is eenvoudig gezegd het werken met universele energie. Universele energie is in polariteit magnetisch en verbonden met het magnetische veld van de aarde  evenals  onze auravelden en chakra’s.
De auravelden hebben een beschermende werking net zoals het elektromagnetische veld van de aarde. Iedereen kan met universele energie werken aangezien wij allemaal in verbinding staan met deze bron.
Als we met bepaalde problemen zitten, zowel op het fysieke- als op het mentale vlak, dan kan magnetiseren een heilzame werking hebben. Blokkade ’s  die in diverse chakra ’s aanwezig zijn kunnen worden opgeheven, aangezien de universele energie onze persoonlijke energie aanvult en stabiliseert door de harmonische werking ervan.

Onbewust werken wij allemaal met deze energie, denk maar eens aan het wrijven met de hand over een pijnlijke plek. Of dit nu over ons eigen hoofd is of over het pijnlijke buikje van een kind, dat maakt niet uit. Ook het in stilte voor iemand een kaarsje opsteken, is werken met energie. De aanwezigheid van de een of anderen  persoon heeft op ons eenzelfde uitwerking. Via onze AURA communiceren wij op verschillende niveaus van bewustzijn, waarvan 95% op een onbewuste wijze gebeurd en aan onze aandacht voorbij gaat. We bezoeken liever iemand met een prettige uitstraling en in harmonie dan een persoon die emotioneel of liever mentaal zwak is . Op deze momenten worden de polen van onze magnetische auravelden met die van de ander verbonden. Als wij zelf te veel open staan en niet sterk verankerd zijn, vindt deze uitwisseling op een negatieve wijze plaats. Iedereen heeft wel eens op een verjaardag naast een persoon gezeten die zeer nadrukkelijk of op een negatieve wijze aanwezig was. Als we dan niet sterk bij onszelf blijven, kunnen we moe of angstig worden, verdrietig of zelfs misselijk worden. Het is ook mogelijk om in verbinding met de ander diens kwalen over te nemen  en te voelen . Je kunt je leren je  hier tegen te beschermen.

Als wij magnetiseren werken we met kosmische levensenergie in de magnetische velden van onszelf in relatie tot de ander. Het is hierbij zeer belangrijk om jezelf goed te gronden voordat je een ander behandelt. Doe je dat niet voldoende of wil je zo graag een ander helpen, dan kan dit ernstige uitputtingsverschijnselen tot gevolg hebben .

Het werken met deze energie is:

  • afstrijken              ( het wegnemen )
  • handoplegging     ( het toevoegen)
  • aura behandeling (het stabiliseren van energie)

Door de verbinding die we met onze handen maken , maakt doorstroming tussen velden van negatieve en positieve energie mogelijk. Deze negatieve energie, onze blokkade ’s en ziekten, kunnen op deze wijze worden opgeheven of verminderen doordat de positieve energie weer kan stromen.
Magnetiseren kan iemand die niet in harmonie is tijdelijk helpen of zelfs voor langere tijd , maar de bron van de ziekte kan alleen worden weggenomen als we werkelijk in harmonie met onszelf  zijn. Als we bewuster worden, dan zal ons hele energiesysteem beter gaan functioneren. Wij zijn dan ook beter in staat om  de dieper gelegen problemen het hoofd te bieden en uit te werken.

Klik hier voor het Aanmeldingsformulier